FASADE


Protektor

FASADA – je naziv za vanjski dio neke građevine. Fasadom se uobičajeno zove glavno lice zgrade, dio gdje se nalazi središnji ulaz, okrenut prema ulici, trgu…

Paralelno sa razvojem građevinarstva, razvijale su se i fasade, kako po svom obliku, tako i po načinu izrade. Demit fasade su uglavnom zastupljene u gradnji manjih stambenih objekata, a postavljanje se vrši kao i kod drugih fasada od EPS-a ili XPS-a: na vanjski zid se postavlja izolaciona ploča na koju se lijepi mrežica i zatim se nanosi dekorativna masa, boja za fasadu ili dekorativni malter.